محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کندی روند فعالیتهای بخش خرده فروشی در حوزه پولی یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کندی روند فعالیتهای بخش خرده فروشی در حوزه پولی یورو

بخش خرده فروشی در حوزه پولی یورو در ماه آوریل نسبت به ماه پیش از آن رشدی نداشته اما در بازه زمانی یک ساله فعالیتهای این بخش رشد ۱.۴ درصدی داشته است. این میزان از رشد پایین تر از پیش بینی ها بوده است.

در این زمان فعالیتهای خرده فروشی در آلمان، صاحب برترین اقتصاد در حوزه پولی یورو افتی معادل ۰.۹ درصد را به خود دیده است.

بررسی بیلان بخش خرده فروشی حوزه پولی یورو میزان مصرف خانوارها در این منطقه را منعکس می کند که خود از جمله عوامل محرکه رشد اقتصادی در این منطقه محسوب می شود.