خبر فوری
euronews_icons_loading
رویارویی نمادین ارواح مشهور در ژاپن در زمین بیسبال

دو شخصیت بنامهای «ساداکو» و «کایاکو» از دو فیلم ترسناک بنامهای «حلقه» و «کینه» در زمین بیسبال در ژاپن حاضر شدند. این نمایش نمادین برای تبلیغ فیلمی بنام «ساداکو در برابر کایاکو» که در آن، این دو شخصیت در کنار هم ظاهر می شوند.

مطالب بیشتر از بدون شرح