محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

«رژه افتخار» دگرباشان جنسی در کشورهای اروپایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
«رژه افتخار» دگرباشان جنسی در کشورهای اروپایی

هزاران تن در رم در دفاع از حقوق برابر برای دگرباشان جنسی روز شنبه به راهپیمایی همجنسگرایان پیوستند.

این راهپیمایی درست بعد از چراغ سبز قانونگذاران ایتالیا نسبت به قانونی شدن برخی حقوق زوجهای همجنس برگزار شد.

سارا سینگنورلی، از مدافعان حقوق همجنسگرایان می گوید: «زمان زیادی برده تا به حقوق بشر دست یابیم؛ حقوقی نظیر حق انتخاب انسانی دیگر برای زندگی مشترک. اما هنوز راه درازی برای رسیدن به خواسته هایمان در پیش داریم. در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی کارهای زیادی باید انجام دهیم.»

در آتن هم هزاران نفر با حضور در خیابان های این شهر در «رژه افتخار» دگرباشان جنسی شرکت کردند. این رژه با موسیقی و رقص رنگ و جلوه دیگری به خود گرفته بود.

خیابانهای ورشو، پایتخت لهستان نیز صحنه حضور دگرباشان جنسی و مدافعان حقوق آنها بود. یکی از آنها گفت: «به نظرم تنها سیاستمداران آماده تعییرات در زمینه دگرباشان جنسی نیستند. جامعه همانطور که می بینید آماده است. به لطف حضور گسترده مردم و بسیاری از خانواده ها در اینجا می توانید این آمادگی را ببینید.»

رژه افتخار دگرباشان جنسی به رسم هر ساله در کشورهای اروپای شرقی همچون صربستان و کرواسی نیز با شور و هیجان برگزار شد.