خبر فوری

2016-06-14

حمله اورلاندو؛ واکنشهای متفاوت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به این کشتار
اوباما: اگر از روی ترس واکنش نشان
 دهیم بعدها افسوس می خوریم
قاتل دو پلیس در فرانسه سه هفته پیش به رهبر داعش اعلام وفاداری کرده بود
حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درباره مزایای کودکان کارگران خارجی در بریتانیا