محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چمدانهای مشکوک باعث تخلیه ایستگاه مرکزی قطار در بروکسل شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چمدانهای مشکوک باعث تخلیه ایستگاه مرکزی قطار در بروکسل شد

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد