محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمک مالی طرفداران «برکسیت» به کمپین ها بیشتر از رقیب است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
کمک مالی طرفداران «برکسیت» به کمپین ها بیشتر از رقیب است

شماری از کارآفرینان، صاحبان شرکتها و یا اقتصاددانان ثروتمند در لندن بین ماه مه تا اوایل ژوئن سال جاری رقمی معادل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار پوند برای تامین منابع مالی کمپین طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «برکسیت» کمک کرده اند.

پیتر هارگریوز، میلیاردر بریتانیایی صاحب ثروتی معادل ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوند به تنهایی بیش از ۳ میلیون پوند به این کمپین کمک اعطاء کرده است.

اما از سوی دیگر آمار کمیسیون انتخابات نشان می دهد مخارج و هزینه های کمپین طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا ۷۰۰ هزار پوند کمتر از کمپین رقیب است.

اطلاعات بیشتر درباره کمک مالی به کمپینها:

http://search.electoralcommission.org.uk/Search/Donations?currentPage=1&rows=10&sort=Value&order=desc&tab=1&open=filter&et=perpar&date=Reported&from=2016-04-01&to=2016-06-16&prePoll=true&postPoll=false&optCols=AccountingUnitsAsCentralParty&optCols=IsSponsorship&optCols=RegulatedDoneeType&optCols=CompanyRegistrationNumber&optCols=Postcode&optCols=NatureOfDonation&optCols=PurposeOfVisit&optCols=DonationAction&optCols=ReportedDate&optCols=IsReportedPrePoll&optCols=ReportingPeriodName&optCols=IsBequest&optCols=IsAggregation