محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

در جریان تیراندازی در سینمایی در شهر فیرنهایم در آلمان بین بیست تا پنجاه تن زخمی شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
در جریان تیراندازی در سینمایی در شهر فیرنهایم در آلمان بین بیست تا پنجاه تن زخمی شدند

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد