محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آورمات بلژیکی صدرنشین توردوفرانس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
آورمات بلژیکی صدرنشین توردوفرانس

پنجمین روز رقابتهای توردوفرانس برگزار شد. در این روز دو دوچرخه سوار فاتح پیشین این مسابقات نیبالی و آلبرتو کونتادور با عملکردی ضعیف شانس قهرمانی را از دست دادند.

گرگ وان آورمات بلژیکی موفق شد مسیرمسابقه بین لیموژ تا لوریانت را سریعتر از بقیه طی کند و مقام اول این مسابقات را ازآن خود کرد. او با این پیروزی توانست مایو زرد صدرنشین جدول این رقابتها را نیز بدست آورد.

مسیر مسابقه روز پنجم ۲۱۶ کیلومتر بود.