محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مسی و پدرش به ۲۱ ماه زندان و جریمۀ سنگین محکوم شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
مسی و پدرش به ۲۱ ماه زندان و جریمۀ سنگین محکوم شد