حمله به نیروهای پلیس در شهر دالاس

حمله به نیروهای پلیس در شهر دالاس

حمله تک تیراندازان به نیروهای پلیس در شهر دالاس آمریکا پنج کشته برجای گذاشت. این حمله با برگزاری تظاهراتی علیه تعصبات نژادی پلیس مصادف بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح