خبر فوری

2016-07-09

وزیر امنیت داخلی آمریکا: فرد مظنون به تیراندازی دالاس تنها عامل این حادثه بوده است
واکنش ها در آمریکا به تیراندازی به سوی پلیس در دالاس