محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ ترزا می نخست وزیر آینده بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
اخبار از بروکسل؛ ترزا می نخست وزیر آینده بریتانیا

در این برنامه اخبار از بروکسل صحبتهای دیوید کامرون و ترزا می، نخست وزیران فعلی و آینده بریتانیا درباره رویدادهای سیاسی این کشور ارائه خواهد شد.

تخلف اسپانیا و پرتغال از قوانین بودجه ای اتحادیه اروپا هم موضوع دیگر این برنامه است.