خبر فوری

2016-07-14

معاون احتمالی ترامپ در صورت ریاست جمهوری؛ پنس، گینگریچ یا؟
واکنش منفی بازار بورس لندن به عدم تغییر در سیاستهای پولی بانک انگلستان
وزیران خارجه آلمان و فرانسه: جانسون بی مسئولیت و دروغ پرداز است