محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازداشت گروهی کولی به اتهام بهره کشی در رومانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
بازداشت گروهی کولی به اتهام بهره کشی در رومانی

خبر کوتاه
در رومانی ۳۸ کولی به اتهام برده داری و بهره کشی از ده ها پسر و مرد آسیب پذیری که یا فقیر بوده اند و یا نارسایی های فیزیکی یا ذهنی داشته اند، بازداشت شدند.

متهمان در روستای «گاماسِشتی» قربانیان خود را به کار اجباری وادار کرده یا آنها را برای تفریح و سرگرمی خود به جان یکدیگر می انداخته اند. کارهایی همچون دامداری، چوب بری و یا گدایی از جمله بهره کشی هایی است که پسران و مردان مجبور به انجامشان بوده اند.