خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش میزان طلبهای بانکهای اسپانیایی که درباره بازپرداخت آنها تردید وجود دارد

نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
کاهش میزان طلبهای بانکهای اسپانیایی که درباره بازپرداخت آنها تردید وجود دارد
اندازه متن Aa Aa

در اسپانیا برای هجدهمین ماه پیاپی میزان طلبهای بانکها که نسبت به بازپرداخت آنها شک و تردید وجود دارد کاهش یافته است. در حال حاضر ۹.۸ درصد کل طلبهای بانکها شامل این ریسک می شود این در حالی است که نسبت به یک سال پیش کاهش ۱.۶ درصدی داشته است.

سیاستهای بانک مرکزی اروپا و تدابیر دولت اسپانیا در این تحول مثبت نقش مهمی داشته اند. اتحادیه اروپا برای نجات بانکهای اسپانیایی ۴۰ میلیارد یورو کمک مالی اعطا کرده است.