2016-07-22

هیلاری کلینتون در آستانه نامزدی رسمی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا