خبر فوری
موفقیت هواپیمای خورشیدی تاریخ ساز شد

تنها هواپیمای خورشیدی قاره پیمای جهان پس از سفر به دور جهان در فرودگاه ابوظبی فرود آمد. هدف از این پرواز، ترویج فناوری انرژی های تجدیدپذیر بوده است. بر این اساس این هواپیما بر فراز چهار قاره، سه دریا و دو اقیانوس پرواز کرد و آخرین مسیری که پیمود از پایتخت مصر به امارات عربی متحده بود که به مدت دو روز به طول انجامید.

مطالب بیشتر از بدون شرح