ویدئوی ۳۶۰ درجه از برترین ژیمناستهای فرانسه

ویدئوی ۳۶۰ درجه از برترین ژیمناستهای فرانسه

یکی از باشگاههای ژیمناستیک در فرانسه تصاویری ۳۶۰ درجه از تمرین روزانه اعضای تیم را پیش از بازیهای «یورو جیم ۲۰۱۶» منتشر کرده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح