خبر فوری

2016-07-31

آلمان؛ مراسم بزرگداشت قربانیان تیراندازی مونیخ با حضور آنگلا مرکل
پاپ در آخرین روز سفرش  به لهستان: امید به انسانیتی جدید را گسترش دهید