خبر فوری

2016-08-10

ترامپ رسانه ها را به «تحریف» صحبتهایش درباره قانون حمل سلاح متهم کرد