euronews_icons_loading
اولین پاندای متولد شده در شانگهای یکماهه شد

اولین پاندایی که در شهر شانگهای چین به دنیا آمد، روز سه شنبه ۹ اوت (۱۹ مرداد) یکماهه شد.

گوا گوا (Guo Guo) و توله اش در پارک حیات وحش شانگهای زندگی می کنند و مسئولان پارک از مردم خواسته اند که اسمی برای این توله پاندا پیشنهاد دهند. بر این اساس تا کنون بیش از ۱۰ هزار نام پیشنهاد شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح