خبر فوری

2016-08-15

اتهام فساد مالی کی یف علیه مسئول ستاد انتخاباتی ترامپ
ایسینبایوا برای شرکت در انتخابات هیات رئیسه کمیته بین المللی المپیک به ریو رفت