خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هنر ناراضیان آلمان شرقی در نمایشگاه «صداهای مخالف»

euronews_icons_loading
هنر ناراضیان آلمان شرقی در نمایشگاه «صداهای مخالف»
نگارش از Euronews
اندازه متن Aa Aa

نمایشگاه «صداهای مخالف» بازتاب هنر ناراضی دهه هفتاد و هشتاد میلادی آلمان شرقی و تا هنگام فروپاشی دیوار برلین است. این نمایشگاه که در یکی از موزه های برلین تشکیل شده است بیننده را به کشوری زیر سانسور و کنترل دائمی می برد که از فقدان دمکراسی در رنج است، اما صدای مخالف در آن کاملا ساکت نشده است.

هانس هندریک، هنرمندی که آثارش در این نمایشگاه عرضه شده است می گوید: «من حتی اجازه سفر در داخل بلوک شرق نداشتم. نمایشگاه هایم بسته می شدند. محدودیت های اطرافم تنگ تر می شد و اخبار آزاد وجود نداشت. بسته بودن فضا سخت تر و بیمارگونه بود و به یک بیماری در درون همه ما تبدیل شده بود.»

نقطه شروع نمایشگاه سال ۱۹۷۶ میلادی است. در آن سال یکی از خوانندگان معروف آلمان شرقی مجبور به ترک کشور شد و بدنبال آن جنبش نارضایتی در بین هنرمندان و روشنفکران شکل گرفت. فرهنگ زیرزمینی ناراضیان رشد کرد و همانطور که در نمایشگاه نشان داده می شود نگاه انتقادی و مخالف در اشکال هنری گوناگونی ابراز شده است.

در حالی که گروهی از هنرمندان در همراهی با نظام حاکم موقعیت خود را تثبیت کردند، گروه دیگری نیز با سیاست فاصله گرفتند. اما گروهی از هنرمندان مخالف در آثار خود رژیم و معیارهای هنری آن را به چالش گرفتند.

یکی از برگزارکنندگان نمایشگاه در این زمینه می گوید: «البته که بسیاری از هنرمندان به نقاشی طبیعت بی جان و منظره اکتفا کردند و از سیاست دور شدند. ولی در طرف دیگر گروهی از هنرمندان با کاربست زبانی ویژه فرهنگ دیگری را شکل می دادند، هنری که مخالف معیارهای زیبایی شناسی حاکم بود، و یا واقعیت موجود را با استفاده از شیوه های خاص رئالیستی بیان می کرد و یا به موضوعاتی می پرداخت که تابو شمرده می شدند.»

بعضی از هنرمندان مخالف زندانی شدند و برخی دیگر با محرومیت از سفر، حتی اجازه خروج از زادگاهشان را نداشتند. نمایشگاه «صداهای مخالف: هنر در آلمان شرقی» از شانزدهم ژوئیه تا ۲۶ سپتامبر در برلین برقرار است.