خبر فوری
euronews_icons_loading
عملیات دشوار امداد و نجات در ایتالیا پس از زمین لرزه

نیروهای امداد ایتالیا در تپه های روستای پسکارا دل ترونتو میان آوارها به دنبال نجات آنهایی هستند که احیانا هنوز زنده اند. بیشتر خانه های این شهرستان بر اثر زمین لرزه ویرانگر و مرگبار چهارشنبه ویران شده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح