خبر فوری

2016-09-02

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ جریمه ۱۳ میلیارد یورویی اپل