euronews_icons_loading
«جنگ آتشین» با شیاطین در السالوادور

ساکنان منطقه ای در السالوادور بر اساس سنتی محلی، خاطره فوران یک قله آتشفشان را در این منطقه در سال ۱۹۲۲ با آتش بازی زنده نگه داشتند.

بر اساس باوری که در میان عده ای از مردم این منطقه رایج است، گدازه های آتشفشانی که در آن زمان فوران کرده بود، در واقع گلوله های آتشی بود که یکی از قدیسان مسیحی از آن برای مبارزه با شیطان استفاده می کرد.

در جریان برگزاری این مراسم، چند نفر مجروح شدند.

مطالب بیشتر از بدون شرح