خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ از روابط تجاری آمریکا و اروپا تا بحران پناهجویان

euronews_icons_loading
اخبار از بروکسل؛ از روابط تجاری آمریکا و اروپا تا بحران پناهجویان
اندازه متن Aa Aa

در این برنامه اخبار از بروکسل، ابتدا دیدگاه یان لیسر، مدیر اجرایی بنیاد جرمن مارشال، درباره روابط تجاری میان آمریکا و اروپا، ارائه خواهد شد.

نظر دیوید میلیبند، مدیر کمیته نجات پناهجویان در زمینه سیاستی که باید در قبال بحران پناهجویان اعمال شود، موضوع دیگر این برنامه است.