خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برگزاری دادگاه یکی از پرستاران آلمان نازی به اتهام کشتار یهودیان

نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
برگزاری دادگاه یکی از پرستاران آلمان نازی به اتهام کشتار یهودیان
اندازه متن Aa Aa

چهارمین دادگاه پرستار ۹۵ ساله آلمانی به اتهام همکاری در کشتار یهودیان در اردوگاه های آلمان نازی، برگزار شد.

سه دادگاه پیشین وی بدلیل وضعیت وخیم سلامتی آقای زافکه به تعویق افتاده بود.

به گفته دادستان این پرستار آلمانی پس از تزریق، قربانیان را به اتاقهای گاز هدایت می کرد. در دوران حکومت هیتلر میلیونها تن از یهودیان، جیپسیها و همجنس گرایان در بزرگترین نسل کشی تاریخ، قربانی ایدئولوژی نازیسم شدند.