خبر فوری

2016-09-20

اوباما کشورهای جهان را به بازکردن آغوش خود به روی پناهجویان دعوت کرد