خبر فوری
euronews_icons_loading
اعتراض کنشگران صلح سبز در ژنو

کنشگران وابسته به سازمان «صلح سبز» با برپایی تظاهراتی در ژنو خواستار توقف توافقنامه تجارتی خدمات و نیز پیمان تجاری و سرمایه گذاری ترنس-آتلانتیک شدند. این مدافعان محیط زیست چنین طرح های تجاری را برای آینده زمین مفید نمی دانند.

مطالب بیشتر از بدون شرح