محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شرقاط در عراق از اشغال پیکارجویان داعش خارج شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شرقاط در عراق از اشغال پیکارجویان داعش خارج شد