محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مصرف کوکایین دلیل محرومیت سلطان کولی های بوکس جهان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
مصرف کوکایین دلیل محرومیت سلطان کولی های بوکس جهان

تایسون فیوری قهرمان بوکس جهان متهم به مصرف کوکایین شد. در آستانه مسابقه بین او و کلیچکو، قهرمان بلامنازع مسابقات بوکس سنگین وزن جهان از اوکراین، آزمایشهای خون فیوری نشان از مصرف متدوال کوکایین می دهد.

به این ترتیب مسابقه او و کلیچکو تعلیق شده است و گفته می شود عنوان قهرمانی جهان هم امکان دارد از او گرفته شود.

تایسون فیوری که یکی از قهرمانان نخبه بوکس سنگین وزن جهان است بارها بدلیل مسایل حاشیه ای از جمله مصرف مواد مخدر از شرکت در مسابقات بوکس محروم شده است.

این بار کوکایین، سلطان کولی ها یا جیپسی کینگ مسابقات بوکس جهان را از یک مسابقه مهم و حیاتی محروم می کند و معلوم نیست او تا چه زمانی باید دور از میادین بوکس بماند.