خبر فوری
euronews_icons_loading
پلیس آفریقای جنوبی بسوی دانشجویان گلوله های پلاستیکی شلیک کرد

پلیس آفریقای جنوبی برای پراکندن دانشجویان دانشگاه رودس گلوله های پلاستیکی شلیک کرد. دانشجویان به شهریه و افزایش هزینه های تحصیلی معترض بودند. پلیس ۱۱ دانشجو را بازداشت کرد و تعدادی نیز به بیمارستان منتقل شدند. دانشجویان پلیس آفریقای جنوبی را به برخورد خشن با معترضان متهم می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح