euronews_icons_loading
نگاه به زمین از فضا

تصاویری از زمین که توسط ایستگاه فضایی بین المللی ثبت شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح