خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طرح وزیر اقتصاد مجارستان برای کاهش پس اندازهای تامین اجتماعی توسط کارمندان

euronews_icons_loading
طرح وزیر اقتصاد مجارستان برای کاهش پس اندازهای تامین اجتماعی توسط کارمندان
اندازه متن Aa Aa

میهایلی وارگا، وزیر اقتصاد مجارستان پیشنهاد اجرای طرحی برای کاهش میزان مالیاتها و کسری بیمه های تامین اجتماعی – که ماهانه از حقوق کارمندان برداشته می شود- را مطرح کرده است.

در این طرح دو تا سه ساله وزیر اقتصاد، افزایش حقوق و دستمزدها دو سال پس از کاهش میزان مالیاتها درنظر گرفته شده است.

در بین ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مجارستان چهارمین کشوری است که بیشترین مالیاتها و پس اندازهای تامین اجتماعی را برای کارمندان درنظر می گیرد.