euronews_icons_loading
ساکنان پیرامون شهر موصل می گریزند

صدها غیرنظامی عراقی با پیشروی ارتش این کشور به سوی موصل برای بازپس گیری آن از داعش، از این شهر و خصوصا از روستاها و شهرهای کوچک اطراف آن به مناطق امن تر می گریزند.

مطالب بیشتر از بدون شرح