euronews_icons_loading
تصاویری از خیابان های خالی از سکنه در حلب

تصاویر هوایی از مناطق شرقی حلب که در کنترل شورشیان مخالف دولت بشار اسد است، خیابان های خلوت و خالی از سکنه را نشان می دهد.

مطالب بیشتر از بدون شرح