2016-11-15

ناو هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف روسیه علیه مخالفان دولت سوریه وارد عمل شد