خبر فوری

2016-11-19

ملاقات میت رامنی و دونالد ترامپ؛ سکوت رامنی درباره پیوستن به تیم رئیس جمهوری منتخب
نشست تغییرات اقلیمی در مراکش؛ توافق شد تا توافق پاریس به اجرا درآید