محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اگزومارس؛ بررسی جو و اقلیم سیاره سرخ

euronews_icons_loading
اگزومارس؛ بررسی جو و اقلیم سیاره سرخ
نگارش از Euronews

متاسفانه مریخ نشین اسکیاپارلی به سطح مریخ برخورد کرد و نابود شد. این رخداد برای دانشمندان ناامید بود، چون قرار بود «اسکیاپارلی» چند روز روی سطح مریخ اندازه گیری هایی را که انجام بدهد که تا آن زمان انجام نشده بود، مثل اندازه گیری میدان الکتریکی مریخ.

ایده اصلی فقط انجام کارهای هواشناسی نیست بلکه بررسی رخدادهای زیر سطح سیاره هم است

فرانسوا فورژه، پژوهشگر مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه پاریس و عضو تیم پروژه اگزو مارس می گوید که دانشمندان اگزومارس قصد دارند جو و اقلیم سیاره سرخ را بررسی کنند.

وی می افزاید: «خوشبختانه بخش اصلی مأموریت علمی اگزومارس ۲۰۱۶ را مدارگرد آشکارکننده مقادیر گاز انجام می دهد. این ماهواره دوربینی دارد که امکان می دهد سطح سیاره مریخ را زیر نظر بگیریم و ببینیم و روی سطح چه چیزی رخ می دهد: مه یا طوفان خاک یا هر رخداد اقلیمی دیگر.»

البته هدف تنها بررسی جو سیاره سرخ نیست. فورژه در این باره می گوید: «ایده اصلی فقط انجام کارهای هواشناسی نیست بلکه بررسی رخدادهای زیر سطح سیاره هم است. می خواهیم بدانیم آیا هزاران متر زیر سطح مریخ فعالیت آتشفشانی وجود دارد یا فعالیت ژئوشیمیایی یا حتی فعالیت زیستی. بنابراین کلید یافتن پاسخ آشکارکردن مولکول هایی در جو است که می تواند حاصل این فعالیت ها باشد. و به کمک طیف سنج بسیار حساسی [که در ماهواره است] می توانیم مقادیر بسیار بسیار کم این نوع مولکول ها را آشکار کنیم.»