خبر فوری
euronews_icons_loading
تمرین دوچرخه سواری برای دختران و پسران افغان

گروهی از دختران و پسران جوان افغان عضو کلوپ دوچرخه سواری آزاد در منطقه ای در خارج از شهر کابل اقدام به تمرین با دوچرخه های حرفه ای کردند. این اقدام این باشگاه ورزشی در جهت دور نگه داشتن جوانان افغان از خشونت، مواد مخدر و جرم جنایت است.

مطالب بیشتر از بدون شرح