محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هرج و مرج در لیبی؛ جهنم پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
هرج و مرج در لیبی؛ جهنم پناهجویان

از زمان سقوط حکومت معمر قذافی، هرج و مرج بر لیبی حاکم شده است. در این میان مردم لیبی تنها کسانی نیستند که بهای سنگینی می پردازند، صدها هزار پناهجوی از آفریقای سیاه در لیبی به دام افتاده و وضعیت اسف باری را در بازداشتگاههای این کشور از سر می گذرانند.

لیبی کشوری است که از پنج سال پیش و از زمان سقو قذافی در هرج و مرج مطلق دست و پا می زند. کشور تبدیل به صحنه نبرد گروههای مختلف شبه نظامی شده است. البته زمانیکه نیروهای مسلح لیبی توانستند بخشی از سرزمینهایی تحت اشغال داعش را پس بگیرند. بارقه ای از امید پدیدار شد.

اما هنوز تا برقراری صلح، حتی در طرابلس، پایتخت زمان زیادی باقی مانده است. در این میان در این میان مردم لیبی تنها کسانی نیستند که بهای سنگینی می پردازند، صدها هزار پناهجو از آفریقای سیاه در رویای رسیدن به اروپا، در لیبی به دام افتاده و وضعیت اسفباری را در بازداشتگاههای این کشور از سر می گذرانند. از سوی دیگر سه جناح مختلف در کشور بر سر قدرت بایکدیگر می جنگند. در شش مرزی که لیبی با کشورهای آفریقایی دارد کنترلی وجود ندارد و صدها هزار زن و مرد و کودک از فقر و جنگ به این کشور می گریزند.

بی ثباتی سیاسی و خلا قانونی، باعث شده است که پناهجویان مورد سوء استفاده جنسی، خشونت و قاچاق قرار بگیرند. کمکهای بین المللی همیشه در دسترس نیست. این افراد در شرایطی وحشتناک در بازداشتگاههای مخصوص، بین مرگ و زندگی دست و پا می زنند

پناهجویان اغلب از اریتره، کامرون، ساحل عاج، سودان و کنگو به طور غیر قانونی در لیبی هستند، چون با تقاضای پناهندگی شان موافقت نشده است. برخی از آنها رویای رفتن به اروپا را در سر دارند. اما سفر به قاره سبز از طریق قایق هم گران است و هم خطرناک.

سازمان ملل متحد می گوید که تنها پنج هزار نفر در سال ۲۰۱۶ در دریا غرق شدند.

خبرنگار ما به طرابلس رفته وپای صحبت تعدادی از پناهجویان نشسته، و داستان اندوه بار و فریاد کمک آنها برای رهایی از این وضعیت را شنیده است.