محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پاپ فرانچسکو در حال خرید کفش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
پاپ فرانچسکو در حال خرید کفش

پاپ فرانچسکو زمانی که کاردینال بوئنوس آیرس بود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کرد و بسیاری از اهالی شهر به یاد دارند که شخصا برای خرید عینک به فروشگاه عینک فروشی مراجعه می کرد.

اما شاید اهالی رم هنوز به دیدن رهبر کاتولیکهای جهان در حالی که کارهای عادی روزمره را در خیابان انجام می دهد عادت ندارند. چون وقتی پاپ فرانچسکو، سه شنبه بعدازظهر واتیکان را برای خرید یک جفت کفش ترک کرد، همه کسانی که او را در فروشگاه دیدند متعجب به او نگاه می کردند.

فروشندگان حاضر در فروشگاه و مردمی که آنجا بودند شاهد بودند که پاپ ۸۰ ساله در حال انتخاب یک جفت کفش طبی است.

رهبر کاتولیکهای جهان از درد مزمن سیاتیک رنج می برد.