محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

«زنان و کودکان بیش از گذشته قربانی قاچاق و کار اجباری هستند»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
«زنان و کودکان بیش از گذشته قربانی قاچاق و کار اجباری هستند»

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در گزارش سالانۀ خود، زنان و کودکان را در مناطق مختلف جهان بویژه در نقاط بحرانی مثل خاورمیانه و آفریقا، بیش از گذشته قربانی قاچاقچیان انسان و اعضای بدن دانسته است. پناهجویانی که از مناطق بحرانی مانند سوریه و عراق می گریزند قربانی قاچاق و کار اجباری ناشی از این بحران هستند که سود سرشاری را عاید قاچاقچیان می کند.

طبق گزارش این نهاد بین المللی که از ۱۰۶ کشور تهیه شده، کودکان و زنان نسبت به دهۀ گذشته بیشتر در معرض خطر کار اجباری و استعمار جنسی هستند.

کریستینا کانگاسپونتا، رئیس دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در بارۀ این گزارش می گوید: « زنان بیشتر هدف بهره برداری جنسی هستند و ۷۲ درصد از زنان در سطح جهان تحت استعمار جنسی قرار می گیرند. علاوه بر این تهدید، ۲۰ درصد از زنان نیز قربانی کار اجباری هستند.»

در این گزارش همچنین به جنایات صورت گرفته توسط داعش علیه ایزدی ها و بویژه زنان و دختران که قربانی برده داری جنسی توسط این گروه تروریستی شده اند، اشاره شده است.

نادیا مراد، یک زن ایزدی که توانسته از دست داعش بگریزد، در نطق خود در سازمان ملل با نام بردن از این اقدام داعش با عنوان نسل کشی می گوید: «به اسارت گرفتن زنان، کودکان و دختران ایزدی توسط داعش به شکل سیستماتیک صورت می گرفت. بیش از ۶۰۰۰ نفر اسیر این گروه شده اند و به طور مداوم از آنها سوءاستفاده می شود. اعضای داعش از زنان ایزدی بعنوان ابزاری برای ارضای تمایلات بیمارگونۀ خود استفاده می کنند.»

به استناد این گزارش که هر دو سال یکبار منتشر می شود، پسران خردسال در صحرای آفریقا بیش از مناطق دیگر بعنوان سرباز کودک به اسارت گرفته می شوند و یا برای کار اجباری در معادن و مزارع استثمار می شوند. در مناطق مرکزی آفریقا، آمریکای جنوبی و کارائیب، بهره برداری جنسی نیز دختران را تهدید می کند و بیش از ۶۰ درصد از قربانیان در این مناطق در سنین کودکی قرار دارند.