euronews_icons_loading
پرو: فستیوال سنتی باشگاه دعوا کریسمس

شرکت کنندگان در مراسم سالانه جنگ و دعوا روز یکشنبه در جشنواره مبارزه «تاکاناکوی» شرکت کردند تا اختلافات قدیمی را حل و فصل کرده و سال جدید را با رابطه ای تازه شروع کنند.

امسال، برای نخستین بار رقص “Huaylia Chumbivilcana” پس از ثبت در فهرست میراث ملی پرو، در این فستیوال اجرا شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح