محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

۳۶۶ روز سال ۲۰۱۶ میلادی در ۳۶۵ ثانیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
۳۶۶ روز سال ۲۰۱۶ میلادی در ۳۶۵ ثانیه