محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جوجه عقاب سرسفید از تخم سربرآورد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جوجه عقاب سرسفید از تخم سربرآورد

میلیونها نفر در سراسر جهان شاهد به دنیا آمدن یکی از دو جوجه عقاب سرسفیدی بودند که صبح شنبه از تخم بیرون آمدند. اولین ترکها بر روی تخم این جوجه در فلوریدا روز پنجشنبه مشاهده شد تا انتظارها برای به دنیا آمدن او آغاز شود.

عقاب سرسفید یکی از گونه های کمیاب عقابها است که از دهه ها قبل در آمریکا کمیاب شده اند. اما برنامه های حفاظت از آنها باعث شده است که امیدها برای افزایش شمار این پرنده بار دیگر زنده شود.