euronews_icons_loading
جشنواره برف در هاربین چین

تصاویری از آخرین تدارکات پیش از افتتاح جشنواره سالانه برف در شهر هاربین چین.

مطالب بیشتر از بدون شرح