2017-01-08

سخنان تند و جنجالی در فیلم مخفی؛ سفیر اسرائیل در لندن از دولت بریتانیا عذرخواهی کرد
دونالد ترامپ می گوید نداشتن روابط خوب با روسیه، کاری احمقانه است