محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

با تصویب مجلس ایران؛ بودجه صدا و سیما دو برابر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Jafari
با تصویب مجلس ایران؛ بودجه صدا و سیما دو برابر شد